menu

Pożyczka Jessica2 dla województwa mazowieckiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie mazowieckim. 

Pożyczka Jessica2 dla województwa wielkopolskiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie wielkopolskim. 

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa śląskiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie śląskim. 

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa pomorskiego

Oferta pożyczki finansująca kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Pożyczka na rewitalizację z projektu Małopolska Pożyczka

Oferta pożyczki finansująca kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej

Premia remontowa

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe.

Premia termomodernizacyjna

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Premia MZG

Dla gmin lub spółek prawa handlowego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gmin.

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Preferencyjny kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, osuwiska ziemne i huragany.